leftcenterrightdel
 Ông Thiều Kim Quỳnh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTVTổng Công ty Điện lực miền Bắc cùng CBCNV Cơ quan Tổng công ty quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Tính đến ngày 22/10/2020, toàn thể cán bộ, CBCNV người lao động trong toàn Tổng công ty đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan.
leftcenterrightdel
 PC Ninh Bình ủng hộ
Trước đó, trong các ngày từ 18 - 21/10/2020, các Công ty Điện lực: Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ninh, các Ban chức năng và Văn phòng cơ quan Tổng công ty đã tổ chức phát động, quyên góp được gần 500 triệu đồng để trực tiếp ủng hộ CBCNV người lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.
leftcenterrightdel
PC Thái Nguyên ủng hộ 
Hiện nay, Công đoàn, chính quyền và CBCNV người lao động các Công ty Điện lực thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tiếp tục quyên góp để chung tay, giúp sức giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng.
leftcenterrightdel
 PC Lai Châu ủng hộ

PV