Phác họa bức tranh kinh tế nhiều gam màu tươi sáng

Là năm thứ tư triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2 cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa, năm 2019, Agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra: Nâng cao năng lực tài chính; Kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản, nhất là chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu; Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát phù hợp với mục tiêu đề ra; Nguồn vốn huy động tăng trưởng, đảm bảo an toàn thanh khoản; tiếp tục triển khai các công việc liên quan chuẩn bị cổ phần hóa và sẵn sàng triển khai khi có quyết định phê duyệt.

Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp, 2019 tiếp tục là một năm thành công của Agribank. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh tăng cao. Tổng tài sản đạt trên 1,45 triệu tỉ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,34 triệu tỉ đồng. Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,3 triệu tỉ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,12 triệu tỉ đồng. Thu dịch vụ đạt gần 6.700 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp 1,47%. Thu nợ sau xử lý đạt trên 12.000 tỉ đồng, đặc biệt hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC, rút ngắn lộ trình sớm hơn 2 năm trong việc xử lý nợ xấu, được đánh giá là một trong số ngân hàng có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống tổ chức tín dụng, tham gia phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam để đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 
Năm 2019, Agribank tiếp tục được khẳng định vị trí Quán quân các NHTM được vinh danh Top10 Bảng xếp hạng VNR500; Ngân hàng hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu; Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng; là một trong số doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có đóng góp tích cực đối với ngân sách nhà nước.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 của Agribank, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn diện của Agribank. Theo đó, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã luôn tiên phong chủ lực trong cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, triển khai các chương trình trọng điểm, chia sẻ khó khăn với khách hàng thể hiện qua việc giảm lãi suất, tiên phong cho vay thu mua lúa gạo, hỗ trợ người chăn nuôi… Tăng trưởng tín dụng đúng định hướng chỉ tiêu của NHNN, duy trì tỉ trọng cho vay “Tam nông” 70%. Công tác cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu đạt những kết quả quan trọng. Công tác thanh toán, phát triển SPDV đạt được những kết quả ấn tượng…, góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn

Năm qua, Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm 2019, Agribank đã cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo doanh số đạt trên 7.000 tỉ đồng, chiếm 40% doanh số cho vay của toàn ngành; cho vay ngành chăn nuôi lợn 25.000 tỉ đồng, hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước, có đóng góp rất tích cực đối với thành công vượt bậc của thành quả xây dựng nông thôn mới nước ta khi 54% số xã và 110 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm.

leftcenterrightdel
 
Tạo thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong năm 2019, Agribank 2 lần chủ động giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng và các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng chính sách.

Thực hiện chủ trương đẩy lùi “tín dụng đen” của Chính phủ, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng, đến nay doanh số cho vay chương trình đạt trên 7.400 tỉ đồng với 193.000 hộ gia đình, cá nhân được bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hợp pháp và cấp thiết, nâng cao đời sống của người dân tại các địa bàn nông thôn… Triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Agribank: Tổng tài sản tăng tối thiểu 8%; Vốn huy động trên thị trường I tăng 9-11% có điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng dư nợ; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 9-11%, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỉ trọng 65-70%; Các tỉ lệ an toàn đảm bảo theo quy định…

PV