leftcenterrightdel
 Thông cáo báo chí của UBKT tỉnh ủy An Giang

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2000-2005 chủ trương và thành lập Hội đồng xét duyệt bán nền nhà tại tuyến dân cư Kênh Thầy Ban vượt lũ cho cán bộ không qua đấu giá, tự ý áp giá bán nền. Tuy nhiên, sau khi Sở Tài chính không chấp nhận giá bán, các hộ mua nền đã nộp đủ số tiền theo đơn giá linh hoạt.
Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2005-2010 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo, ban hành chủ trương trái quy định, buông lỏng kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả khó khắc phục, gây thắc mắc bất bình trong nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng bộ.
Trên cơ sở đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì đã xem xét, kết luận: đối với sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2000 - 2005 chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; đối với sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2005 - 2010 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Đối với 13 đảng viên có sai phạm trên địa bàn huyện An Phú, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Minh Trí bằng hình thức cảnh cáo. Vì trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Phú, với trách nhiệm người đứng đầu liên quan đến những sai phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính trên địa bàn huyện. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 4 đồng chí: Lê Văn Khóm, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú); đồng chí Lâm Minh Giang, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú); đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy An Phú (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú) và đồng chí Huỳnh Văn Thả, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Khánh An (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Bình). Ngoài trách nhiệm chung về sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2005-2010, còn chịu trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính trên địa bàn huyện.
Đối với 06 đồng chí có sai phạm với vai trò là thành viên và tham gia cùng Hội đồng xét duyệt bán nền nhà tại tuyến dân cư Kênh Thầy Ban vượt lũ, tuyến dân cư Kênh Thầy Ban mở rộng không qua đấu giá, tự ý quyết định giá bán nền. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách. Xét thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết thời hạn nên 06 đồng chí không bị xử lý kỷ luật.

Phi Sơn