leftcenterrightdel
Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội 

Hội nghị sẽ tập trung xem xét 6 nội dung chính. Trong đó ,có kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các nội dung UBND TP Hà Nội trình kỳ họp thứ 9 HĐND TP thuộc thẩm quyền xem xét, cho ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ TP; Báo cáo về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019.

Trình bày về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả trên tất cả lĩnh vực. Trong công tác kiểm tra, giám sát đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ những tháng đầu năm 2019. Ông Vũ Đức Bảo nhấn mạnh qua kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên vi phạm.

Trong đó, UBKT Thành ủy khiển trách 315 trường hợp, cảnh cáo 68 trường hợp, cách chức 7 trường hợp, khai trừ đảng 52 trường hợp. Đáng chú ý, Thành ủy Hà Nội đã xử lý kỷ luật một đồng chí Bí thư Huyện ủy bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, xử lý kỷ luật về đảng; đồng thời với xử lý kỷ luật về chính quyền.

Cùng đó, UBKT các cấp của TP. Hà Nội đã giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Nội dung tố cáo chủ yếu về: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, 6 tháng đầu năm, TP.Hà Nội đã tổ chức khảo sát tại 7 đơn vị về triển khai thực hiện đề án "Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn".

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng thông tin thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Theo đó, 6 tháng qua, TP. Hà Nội chỉ đạo tăng cường tiếp dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ổn định tình hình từ cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các nhiệm vụ phức tạp.

PV