Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi do Tổ chức Animals Asia Foundation (AAF, Hồng Kông, Trung Quốc) tài trợ, với tổng số tiền 55,452 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi do Tổ chức Animals Asia Foundation (AAF, Hồng Kông, Trung Quốc) tài trợ.

Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại là 50,888 tỉ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp được bố trí cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu trợ động vật và quản lý bảo vệ rừng hàng năm là 4,564 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm, từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2026. Địa điểm thực hiện trên địa bàn huyện Buôn Đôn và huyện Lắk gồm: Vườn quốc gia Yok Đôn; Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng; các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện Buôn Đôn; Ban Quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường Hồ Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu của dự án nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi, nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà và duy trì, bảo tồn quẩn thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Việc thực hiện dự án trên còn giúp cho đàn voi nhà sẽ được bảo tồn, chăm sóc, bảo đảm phúc lợi, kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, chủ và nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do dừng phục vụ cưỡi voi.

Mặt khác, các trung tâm du lịch được hỗ trợ kỹ thuật để chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với voi.

Quá trình thực hiện dự án, thành lập hợp tác xã du lịch nhằm quản lý, vận hành mô hình du lịch thân thiện với voi tại huyện Lắk. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ và bảo tồn loài voi được phổ biến, lan toả tới các tầng lớp xã hội, cộng đồng.

Số liệu thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, hiện nay toàn tỉnh còn 37 cá thể voi nhà. Trong đó, có 22 cá thể voi ở huyện Buôn Đôn, 14 cá thể voi ở huyện Lắk và 1 cá thể voi ở huyện Krông Ana./.

Nguyễn Chính