TAND tối cao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của hệ thống TAND.

Theo TAND tối cao, việc ban hành Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người, đảm bảo phải xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác bảo vệ nạn nhân trong quá trình giải quyết, xét xử, đặc biệt với nạn nhân là trẻ em.

Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động xét xử các vụ án về mua bán người; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử làm cơ sở sửa đổi nghị quyết và nghiên cứu, phát triển án lệ.

Kết hợp tốt việc thực hiện công tác xét xử với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm mua bán người.

Đồng thời, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; tranh thủ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho hoạt động triển khai thực thi pháp luật của TAND.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi, Mua bán người” do VKSND tỉnh Hà Giang phối hợp với TAND tỉnh Hà Giang tổ chức. (Ảnh minh hoạ - VKS Hà Giang)

Về các nhiệm vụ trọng tâm, theo Kế hoạch bao gồm: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chương trình, kế hoạch của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức TAND đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong tình hình hiện nay.

Tiếp tục tăng cường công tác xét xử các vụ án về mua bán người, đảm bảo 100% các vụ án phải được giải quyết, xét xử trong thời hạn của pháp luật; đảm bảo chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án về mua bán người đạt từ 90% trở lên. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn, án trọng điểm về mua bán người và tội phạm có liên quan; không ngừng nâng cao chất lượng công tác xét xử; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ quyền của nạn nhân (nhất là phụ nữ, trẻ em, người dưới 18 tuổi) trong quá trình xét xử...

Mặt khác, các Tòa án tăng cường công tác tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án về mua bán người. Các Tòa án cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử để TAND tối cao kịp thời phối hợp với liên ngành Trung ương hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời có cơ sở để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150, Điều 151 của Bộ luật hình sự và nghiên cứu phát triển án lệ.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, Thẩm phán trực tiếp thụ lý, giải quyết các vụ án về mua bán người; phân công các Thẩm phán có kinh nghiệm để giải quyết các vụ án về mua bán người.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Phối hợp với Bộ Công an để thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác ASEAN-Australia (ASEAN-ACT) trên cơ sở Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Úc về phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tòa án cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo138/CP), Bộ Công an, VKSND tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của TAND tối cao về công tác xét xử các vụ án mua bán người đối với TAND các cấp, Ban chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm của TAND chủ động phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm công tác phòng, chống mua bán người ở các địa phương được xác định, lựa chọn là địa bàn trọng điểm; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Tòa án qua từng năm, từng giai đoạn.
P.V