leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khai mạc Kỳ họp lần thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIII. (Ảnh Báo QN)

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh dự và  phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Quảng Ninh quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng. 

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trong các ngành dịch vụ, du lịch... Song, với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, mà ưu tiên cao nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và khách du lịch, công nhân lao động các ngành sản xuất, Quảng Ninh chưa để bất kỳ người dân nào bị nhiễm COVID-19.

Tỉnh cũng vừa tập trung chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại  hội đảng bộ các cấp, có nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời vừa ổn định kinh tế - xã hội, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. 
Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 49.300 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và dự toán đầu năm, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; khởi công mới và hoàn thành nhiều công trình, dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược và các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo mang tính động lực. 

Đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao, an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2020 đạt trên 6.700 USD, cao gấp hơn hai lần bình quân chung cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được cũng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Với những kết quả đó, chúng ta vui mừng báo cáo với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, với Nhân dân và cử tri trong tỉnh: Năm 2020 tỉnh ta đã đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu; nhiều thành tựu rất đậm nét, quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành cơ bản các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 – 2020, tạo tiền đề rất cơ bản và giữ vững đà phát triển để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, vững vàng bước vào thập niên mới. Qua đó, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền; khẳng định vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Ninh trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trình bày báo cáo tình hình KT-XH, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021. (Ảnh Báo QN)

Trình bày báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã khẳng định chi tiết những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Do vậy, đòi hỏi các cấp, ngành, doanh nghiệp cần vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021... Trong đó, mục tiêu hàng đầu là tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Theo đó, Quảng Ninh phấn đấu trong năm 2021: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%. Thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, tỷ lệ tăng thu tương ứng với mục tiêu tăng trưởng; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 51.000 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 10%. Thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%. Đồng thời, Quảng Ninh cũng xác định phải giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 46%.  Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,7%. Đạt 55 giường bệnh/1 vạn dân; 14,85 bác sĩ/1 vạn dân; 2,6 dược sỹ đại học/1 vạn dân; trên 23 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,09%...

Có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống họp vệ sinh đạt trên 98,85%. Tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ được thu gom và xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 96,5%. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Cũng tại kỳ họp, tỉnh Quảng Ninh cũng đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để phát triển.


Xuân Phong