leftcenterrightdel
Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2020 ước tính thặng dư 2,5 tỉ USD. ( ảnh: Nguyễn Anh)

Số thu đạt được như trên là do ảnh hưởng từ hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian qua. Theo đó, trong tháng 8/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,5 tỉ USD, tăng 7,5% so với tháng trước.  Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,5 tỉ USD, tăng 6,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24 tỉ USD, tăng 8,6%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,5% và trị giá nhập khẩu tăng 7,3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2020 ước tính thặng dư 2,5 tỉ USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 337,28 tỉ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 174,1 tỉ USD, tăng 1,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 163,17 tỉ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2020 cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính thặng dư gần 11 tỉ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam như dầu thô, xuất khẩu trong tháng 8/2020 ước tính là 592 nghìn tấn, tăng 121,7% và trị giá là 200 triệu USD tăng 125,1% so với tháng 7/2020.

Về mặt hàng nhập khẩu, đáng chú ý có mặt hàng xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 8/2020 ước tính là 800 nghìn tấn, giảm 27,6% và trị giá là 299 triệu USD, giảm 30,2% so với tháng trước.

Ngoài ra, mặt hàng sắt thép các loại, ước tính nhập khẩu trong tháng 8/2020 là 1.600 nghìn tấn, tăng 10,2% và trị giá là 828 triệu USD, tăng 10,4% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu mặt hàng này 8 tháng năm 2020 là 9.765 nghìn tấn đạt 5,6 tỷ USD về trị giá. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng tăng 1,2% về lượng và giảm 13,2% về trị giá.

Đặc biệt, đối với mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại, ước tính trong tháng 8/2020 đã nhập khẩu 8 nghìn chiếc, tăng 68% và trị giá là 190 triệu USD, tăng 75,6% so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm thì mặt hàng này giảm so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, lượng nhập khẩu mặt hàng này 8 tháng năm 2020 là 53 nghìn chiếc và trị giá là 1.208 triệu USD. 

 

Nguyễn Anh