Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 5/2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 73.000 tỉ đồng, bằng 6,5%, so với dự toán pháp lệnh, bằng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2020.

leftcenterrightdel
Trong tháng 5/2021, thu NSNN ước đạt 73.000 tỉ đồng . 

Theo đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỉ đồng, bằng 15,1% so với dự toán. Ngoài ra, thu nội địa ước đạt 69.500 tỉ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL), thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 53.600 tỉ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỉ đồng, bao gồm: thuế GTGT khoảng 6.400 tỉ đồng và tiền thuê đất khoảng 4.100 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số thu NSNN lũy kế 5 tháng năm 2021 ước đạt 562.360 tỉ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng nói, thu nội địa ước đạt 546.404 tỉ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỉ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức & LNCL, xổ số và thu chênh lệch thu chi NHNN) tăng 5,8% so cùng kỳ.

Minh Nhật