leftcenterrightdel
3 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 176,35 tỉ USD. 

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, với kết quả trên thì lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 176,35 tỉ USD, tăng 14,4% so với cũng kỳ 3 tháng/2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 88,58 tỉ USD, tăng 12,9% và trị giá nhập khẩu ước đạt 87,77 tỉ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 12,06 tỉ USD).

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3/2022 ước tính thặng dư 1,39 tỉ USD. Lũy kế 3 tháng/2022, cả nước ước tính thặng dư 809 triệu USD.

Từ kết quả của hoạt động xuất nhập khẩu trên đã tác động đến tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, Theo Tổng cục Hải quan, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/3/2022 do Kho bạc Nhà nước cung cấp đạt 37.440 tỉ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/3/2021 đạt 107.300 tỉ đồng, tăng 22,44% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Anh