Đây là số liệu được Bộ Tài chính thông tin. Ngoài ra, Bộ này cũng cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 738.619 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 70,8% dự toán) và 218.896 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,2% kế hoạch vốn).

leftcenterrightdel
KBNN đã từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỉ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỉ đồng đối với chi đầu tư phát triển (ảnh minh họa)

Về hoạt động chi, tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 118,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt hơn 1.148 nghìn tỉ đồng, bằng 70,3% dự toán và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 214 nghìn tỉ đồng, bằng 49,8% dự toán, giảm 4,8%; chi trả nợ lãi đạt  gần 92 nghìn tỉ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 2,5%;

Về chi thường xuyên, theo Bộ Tài chính đạt 816,9 nghìn tỉ đồng, bằng 81,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng nói, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỉ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỉ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Về thu NSNN, Bộ Tài chính cho hay, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 152,1 nghìn tỉ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỉ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng xấp xỉ 10% so cùng kỳ năm 2018.

Từ hoạt động thu/chi NSNN nói trên, theo đánh giá của Bộ này thì, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Minh Nhật