Theo đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỉ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, hoạt động chi trả nợ lãi và chi thường xuyên tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỉ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỉ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

leftcenterrightdel
KBNN đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định ( ảnh minh họa) 

Ngoài ra, tính đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỉ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỉ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn).

Đặc biệt, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỉ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỉ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Cũng theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tổng số đã phát hành đến ngày 26/11/2019 được 189,4 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,55 năm, lãi suất bình quân là 4,7%/năm.

 Tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỉ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.376,4 nghìn tỉ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.  

Nguyễn Anh