Ngoài ra, ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.409 doanh nghiệp, số tiền nợ 2.299 tỷ đồng.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho hay, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục được Cục Thuế TP Hà Nội luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn, nên ngay từ đầu năm Cục Thuế đã có văn bản thông báo nhiệm vụ, giao chỉ tiêu thu nợ chi tiết tới từng Phòng, Chi cục Thuế chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp.

Đơn vị cũng thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế; thực hiện phân loại chính xác sợ tiền nợ theo từng tiêu chí để thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng.

Cùng với đó, nắm bắt, phân tích thực trạng tình hình tài chính, dòng tiền của các doanh nghiệp nợ thuế (đặc biệt là các đơn vị nợ dưới 90 ngày được tập trung đôn đốc quyết liệt).

Cục Thuế Hà Nội cũng kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Đặc biệt, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị chuyên đề giữa Cục Thuế và 30 Chi cục để bàn về giải pháp công tác nợ thuế, qua đó đề ra được nhiều giải pháp hiệu quả.

Kết quả, số nợ đọng thuế tính đến 30/6/2018 đã giảm 4,36% so với 31/12/2018. Đồng thời, đã thu và xử lý điều chỉnh nợ phát sinh từ năm 2017 trở về trước là 6.368 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ thuế, phí là 3.153 tỷ đồng, thu nợ liên quan đất là 2.232 tỷ đồng và thu từ nợ tiền chậm nộp đạt 982 tỷ đồng.

N. Anh