Chỉ số APCI  là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định hiện hành. 

leftcenterrightdel
Thời gian thực hiện TTHC thuế trung bình là 2,9 giờ ( ảnh minh họa: Lê Tiên)

Báo cáo đánh giá Chỉ số APCI 2018 dựa trên nền tảng phân tích những thành tựu cải cách TTHC của Chính phủ trong năm qua đối với 8 nhóm TTHC quan trọng đối với doanh nghiệp, gồm: Khởi sự doanh nghiệp/Đăng ký kinh doanh; Thuế; Đầu tư; Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Hải quan; Đất đai;  Môi trường; Xây dựng; và qua đó, xác định dư địa để tiếp tục cải cách cho các nhóm TTHC này.

Trong đó, đối với nhóm TTHC liên quan đến thuế, Tổng cục Thuế cho biết, đây là nhóm TTHC có thứ hạng cao nhất (chi phí tuân thủ thấp nhất) trong 8 nhóm TTHC được khảo sát. Kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy chi phí tuân thủ (CPTT) trung bình của nhóm TTHC thuế thấp nhất (khoảng 73,7 nghìn đồng) và chỉ tương đương với 0,58% CPTT trung bình của 8 nhóm TTHC được khảo sát (khoảng 12,7 triệu đồng) và tương đương 0,1% CPTT trung bình của nhóm có CPTT cao nhất là nhóm TTHC xây dựng (khoảng 64,1 triệu đồng).

Về chi phí thời gian, đây là chi phí chủ yếu. Theo đó, thời gian thực hiện TTHC thuế trung bình là 2,9 giờ, chỉ bằng 1,3% thời gian thực hiện TTHC Môi trường (218,4 giờ) và bằng 4,6% thời gian trung bình của các TTHC trong các lĩnh vực (63,3 giờ).

Chi phí trực tiếp của TTHC Thuế được các doanh nghiệp đánh giá là không có hoặc không đáng kể nhờ việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet.

Ngoài ra, cải cách TTHC Thuế trong thời gian qua đã đạt kết quả tốt. Để tiếp tục cắt giảm CPTT khi thực hiện các TTHC thuế, ngành thuế tiếp tục rà soát, đánh giá các công việc, các thủ tục vẫn còn có thể cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cụ thể:

Qua phân tích, trong TTHC thuế có 5 bước thực hiện gồm: Tìm hiểu thông tin; Chuẩn bị hồ sơ; Nộp hồ sơ; Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả. Trong đó, theo báo cáo Chỉ số APCI 2018, bước Tìm hiểu thông tin và Chuẩn bị hồ sơ là 2 bước chiếm nhiều thời gian nhất trong 5 bước thực hiện TTHC đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Do đó ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC thuế, bao gồm việc hướng dẫn sử dụng và tư vấn xử lý tình huống khi thực hiện TTHC trực tuyến để có thể giảm được thời gian tại các bước: Tìm hiểu thông tin; chuẩn bị hồ sơ; chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet được nhanh chóng, thông suốt, từ đó cắt giảm được thời gian trong bước Nộp hồ sơ và Nhận kết quả.

Với APCI 2018, thành tựu cải cách của ngành Thuế đã được đánh giá, ghi nhận bằng những con số thực tế, đó chính là chi phí doanh nghiệp phải thực sự bỏ ra để thực hiện TTHC thuế là thấp nhất trong nhóm các TTHC quan trọng đối với doanh nghiệp.

N. Anh