Tham dự Hội nghị, về phía Agribank có ông Lê Xuân Trung – Phó Tổng Giám đốc, ông Võ Văn Chân – Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ; về phía giảng viên có Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Nga – Vụ Giám đốc kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao.

  Hội nghị tập trung vào một số nội dung chính: Giới thiệu tổng quan những điểm mới trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, một số quy định mới tác động cụ thể đến hoạt động ngân hàng; Mối quan hệ giữa BLHS, BLTTHS và pháp luật về tín dụng ngân hàng, về chủ thể, về giao dịch dân sự, thời hạn và thời hiệu; các quy định chung về nghĩa vụ, trách nhiệm hình sự, về điều khoản chuyển tiếp.

  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Trung nhấn mạnh tính quan trọng, sự cần thiết của các nội dung tập huấn và yêu cầu các đại biểu tham dự một cách nghiêm túc, tập trung, tiếp thu đầy đủ nội dung và quán triệt tại đơn vị. Kết thúc nội dung tập huấn, Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận; giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc áp dụng BLHS, BLTTHS trong thực tiễn đang gặp phải, qua đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các đơn vị, cán bộ của Agribank phụ trách công tác tố tụng nắm kỹ pháp luật liên quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Agribank và của cán bộ khi làm việc với các cơ quan tư pháp (công an, viện kiểm sát, tòa án…). Mặt khác, đây cũng là một hình thức giáo dục đối với các cán bộ của Agribank, trong quá trình thực thi nghiệp vụ ngân hàng phải chấp hành nghiêm túc theo quy định của pháp luật, không để những sai phạm xảy ra.

Hữu Hoa