Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị Chính phủ không xử lý kinh tế với số tiền Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thu của ô tô ra vào sân bay đưa/đón khách, giai đoạn 2012-2017, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2012-2017, ACV đã thu hơn 500 tỉ đồng tiền phí ô tô ra vào sân bay đưa, đón khách và kết luận phải xử lý thu hồi ngân sách.

leftcenterrightdel
Giai đoạn 2012-2017, ACV đã thu hơn 500 tỉ đồng tiền phí ô tô ra vào sân bay.

Tuy nhiên, trong văn bản mới nhất gửi Chính phủ, Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị không xử lý kinh tế số tiền này. Do ACV đã thực hiện các nghĩa vụ ngân sách đúng quy định theo đề xuất của liên Bộ Tài chính - GTVT.

Cùng với đó, Bộ GTVT kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn chỉ đạo ACV đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát ô tô ra vào cảng hàng không theo thời gian; xây dựng phương án thu giá dịch vụ tại toàn bộ cảng hàng không để triển khai thu, theo phương án Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng.

Sau khi ACV hoàn thành đầu tư hệ thống kiểm soát ô tô ra vào sân bay theo thời gian, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ giao Bộ này phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất về phương án thu, giá vé. Phương án thời gian cụ thể sẽ được xác định sau khi có báo cáo đề xuất của ACV.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn các nội dung liên quan công tác sử dụng đất cảng hàng không, sân bay, để hướng dẫn các đơn vị giao đất, cho thuê đất, trong đó có đất làm đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không.

Trước đó, Bộ Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu ACV thực hiện thu phí ô tô ra vào sân bay theo giờ, trường hợp thời gian vào sân bay dưới 10-15 phút sẽ miễn phí, với mốc thời gian đó mới thu tiền.

Tuy nhiên, ACV lại kiến nghị thu theo từng khoảng thời gian (block), kể cả block đầu tiên, nhưng block đầu tiên sẽ có giá thấp hơn các block tiếp theo từ 20-25% (không miễn phí).

Do đó, tới nay phương án thu phí xe ô tô vào sân bay đưa/đó khách vẫn chưa được ACV báo cáo các cơ quan liên quan, việc thu phí vẫn triển khai như giai đoạn trước.

Ngọc Anh