leftcenterrightdel
Trụ sở Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Cụ thể, các ông Vũ Duy Tùng và Nguyễn Minh Tuấn đã không thực hiện, xin dừng thực hiện nhiệm vụ “nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh” và thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc "thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình”.

Do đó, ông Vũ Duy Tùng và ông Nguyễn Minh Tuấn đã bị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng phê bình.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và Sở Tài chính nghiên cứu theo hướng hợp nhất 2 nhiệm vụ “nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh” và "đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị ghi hình phục vụ phạt nguội để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Theo đó, có thể lựa chọn phương án đầu tư nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng sẵn có hoặc đầu tư mới để nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý hoặc thuê hạ tầng, thiết bị, giải pháp thực hiện các chức năng đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.

 

Khánh Quyên