leftcenterrightdel
Anh Rơlan Tinh ở tỉnh Gia Lai và kết quả thi giấy phép lái xe tại Hải Phòng. Ảnh Khánh Toàn

Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh một số người dân tỉnh Gia Lai không biết đọc, biết viết được 'bao đậu giấy phép lái xe' tại Hải Phòng.

Theo Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng, đơn vị này đã xác định có 35 học viên thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã học lái xe trong 14 khóa đào tạo khác nhau (từ năm 2017 đến năm 2018) tại 5 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II có 8 học viên, Trường cao đẳng nghề số 3 (Bộ Quốc phòng) có 6 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu có 11 học viên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Phương có 9 học viên và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Dương có 1 học viên.

Đáng chú ý, báo cáo của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho biết cả 35 người ở Gia Lai kể trên đều biết đọc, biết viết. Báo cáo cũng khẳng định thời gian đăng ký học và thi của các học viên này đều đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải chứ không chỉ có 2 tuần như phản ánh.

Về thông tin "được bao đậu", Sở Giao thông vận tải Hải Phòng khẳng định quy trình đào tạo và công tác tổ chức sát hạch được thực hiện theo các quy định hiện hành, kết quả sát hạch lái xe được thể hiện công khai, minh bạch trên hệ thống máy tính, hình ảnh camera lưu trữ và hệ thống chấm điểm bằng thiết bị điện tử tự động tại các trung tâm sát hạch được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ bình quân thi đạt tại các kỳ sát hạch lái xe năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ là 61,68%.

Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, Sở Giao thông vận tải cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại, hạn chế như công tác quản lý học viên còn chưa chặt chẽ, việc ghi chép theo dõi số học viên học lý thuyết một số môn chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, những hạn chế này chưa đến mức phải áp dụng các hình thức xử lý theo quy định nên Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về đào tạo nghề hiện hành.

Khánh An