leftcenterrightdel
 Giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, Bộ Công thương cho biết, tại kỳ điều hành này, sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG), giá xăng dầu được điều chỉnh như sau:

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG),  thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước),  xăng RON95 ở mức 450  đồng/lít (kỳ trước là 493 đồng/lít), dầu diesel ở mức 90 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 741 đồng/kg (như kỳ trước).

Đồng thời, không thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 là 22.231 đồng/lít (giảm 1.128 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 983 đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán lẻ là 23.215 đồng/lít (giảm 1.015 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu điêzen 0.05S không cao hơn 24.180 đồng/lít (giảm 1.008 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Ngoài ra, giá dầu hỏa bán lẻ là 24.418 đồng/lít (giảm 1.027 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.039 đồng/kg (giảm 1.038 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Về thời gian thực hiện, theo Bộ Công thương,  việc trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 12 tháng 9 năm 2022.

 

 

 


Nguyễn Anh