Xăng E5RON92, giá không cao hơn 17.806 đồng/lít (giảm 45 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.800 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.755 đồng/lít và giá bán là 19.606 đồng/lít);

Đối với xăng RON95-III, giá bán không cao hơn 18.970 đồng/lít (giảm 76 đồng/lít);

 

leftcenterrightdel
 Giá xăng dầu giảm nhẹ chiều nay.

Ngoài ra, giá dầu diesel 0.05S cũng có mức giảm 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.141 đồng/lít;

Với dầu hỏa, giá bán là 12.827 đồng/lít, giảm 177 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán 13.687 đồng/kg, giảm 70 đồng/kg.

Cũng theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu.

Chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu như sau: Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 16 giờ 30 ngày hôm nay (12/4).

Áp dụng mức giá bán và chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ 30 ngày 12/4/2021.

Lý giải về việc điều chỉnh lần này, theo Bộ Công thương, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao.

Cụ thể, kỳ điều hành ngày 27/3/2021 đến ngày hôm nay đang chi Quỹ BOG ở mức từ 500 đồng – 1.900 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 200-2.000 đồng/lít/kg đối với các loại xăng dầu. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng123 đồng/lít/kg - 1.755 đồng/lít/kg.

Do đó, để hạn chế mức tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, góp phần bình ổn giá hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục chi ở mức cao Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu.

Việc điều hành giá xăng dầu nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

 

Nguyễn Anh