Tại đại hội, các cổ đông của VNA đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức...

leftcenterrightdel
 Đội ngũ phi hành đoàn của VNA làm nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, theo Báo cáo, trong năm 2019, doanh thu hợp nhất của VNA ở mức kỷ lục vượt 100.000 tỷ đồng, cụ thể là 100.316 tỉ đồng, tăng 1,4% so sánh cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lớn nhất từ trước đến nay, đạt 3.389 tỉ đồng, tăng 2,3% so sánh cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ đóng góp 74.694 tỉ đồng doanh thu và 2.899 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 20% so với cùng kỳ và vượt hơn 8,3% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra. 

Tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt gần 7.930 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2018...

 

 


Vũ Cảnh