Hết hạn bảo hành…

Ngày 06/4/2012, Ban quản lý các dự án công trình xây dựng số II (đại diện cho chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa) đã ký hợp đồng với Công ty CP Vinaconex 21 về việc thi công xây dựng gói thầu số 4: Xây dựng Nhà triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo (gồm nhà chính và 01 nhà phụ) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa”. Khối lượng hoàn thành công trình được kiểm toán xác nhận có tổng giá trị là 202.743.669.000 đồng, trong đó gói thầu số 04 là 197.918.409.000 đồng, gói thầu san nền 4.825.260.000 đồng.

Xác định đây là công trình trọng điểm thuộc dự án nhóm I của tỉnh nên ngay sau khi ký kết hợp đồng, Công ty CP Vinaconex 21 đã khẩn trương huy động tối đa phương tiện, máy móc, vật tư thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề của doanh nghiệp để có thể sớm đưa công trình đi vào sử dụng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Sau một thời gian thi công, công trình đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật. Ngày 29/8/2015, đại diện Ban quản lý các dự án công trình xây dựng số II của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị quản lý sử dụng) đã cùng đại diện các đơn vị nhà thầu xây dựng các hạng mục công trình (trong đó có đại diện Công ty CP Vinaconex 21) ký biên bản bàn giao công trình và đưa vào sử dụng.

Tiếp đến, ngày 28/10/2017, đơn vị chủ đầu tư gồm: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng đơn vị quản lý sử dụng là Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa và các nhà thầu đã tổ chức tiến hành ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành bảo hành công trình.

Đánh giá về chất lượng công trình, biên bản này khẳng định: trong quá trình đưa vào khai thác sử dụng đến nay đã 2 năm, 2 tháng, gói thầu số 04 vẫn đảm bảo chất lượng và sử dụng ổn định bình thường. Kể từ ngày 28/10/2017, chấp nhận nghiệm thu hoàn thành bảo hành công trình. Chủ đầu tư và đơn vị thi công bàn giao lại cho Đơn vị quản lý sử dụng khai thác, vận hành và thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Biên bản là cơ sở để thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Là đến nỗi lo… đòi nợ

Theo Công văn số 25/CV-KHKT, ngày 07/02/2018 của Công ty CP Vinaconex 21 gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thì: Theo Điều 8.4 [Thanh toán] của Hợp đồng 04/2012 /HĐXL ngày 06/4/2012 nói rõ và điều 7.4 [Thanh toán] của Hợp đồng 09/2012/HĐXL ngày 10/8/2012 ghi rõ: “Căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán công trình của cấp có thẩm quyền, Bên giao thầu sẽ thanh toán số tiền còn lại cho nhà thầu sau khi làm rõ trách nhiệm bảo hành công trình và các nghĩa vụ khác của nhà thầu theo quy định, hoặc nhà thầu phải trả lại số tiền đã được thanh toán quá cho nhà thầu. Trường hợp sau khi đã thanh toán những giá trị công tác xây lắp giảm theo kết luận của thanh tra, kiểm toán Nhà nước thì Nhà thầu phải hoàn trả số tiền đã thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên giao thầu”.

leftcenterrightdel
Công trình khi còn xây dựng dở dang.

“Trên cơ sở giá trị quyết toán hoàn thành thì Chủ đầu tư phải thanh toán ngay cho chúng tôi số tiền của Hợp đồng số 04/2012/HĐXL là 188.022.488.550 đồng; Hợp đồng số 09/2012/HĐXL là: 4.583.997.000 đồng (tương đương 95% giá trị quyết toán) nhưng hiện nay Hợp đồng số 04/2012/HĐXL chỉ được thanh toán 181.233.256.000 đồng; Hợp đồng số 09/2012 /HĐXL chỉ được thanh toán 4.127.371.000 đồng. Như vậy, đúng ra sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán vào ngày 27/9/2016 thì Chủ đầu tư phải thanh toán ngay cho chúng tôi số tiền còn thiếu của 02 hợp đồng trên là 7.245.858.550 đồng, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được số tiền này” - ông Nguyễn Huy Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 21 cho hay.

Đến ngày 28/10/2017, Công ty CP Vinaconex 21 đã hoàn thành các việc sửa chữa, bảo hành được các bên xác nhận thì tổng số tiền Chủ đầu tư phải thanh toán các gói thầu cho nhà thầu là 17.383.042.000 đồng.

Trong suốt thời gian từ tháng 8/2016 đến nay, Công ty CP Vinaconex 21 đã liên tục có các Công văn số 229/CV/VN21 ngày 14/12/2016; Công văn số 143/CV/CTY21 ngày 30/6/2017 và Công văn số 62/CV/VN21 ngày 18/12/2017 về việc đề nghị thanh toán giá trị quyết toán công trình. Mặc dù trong năm 2017, tỉnh Thanh Hóa có bố trí nguồn vốn cho dự án nhưng Chủ đầu tư - Sở Xây dựng Thanh Hóa vẫn không thanh toán cho Công ty CP Vinaconex 21, trong khi công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng và được phê duyệt quyết toán và Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ công trình.

Xuân Hồng