(BVPL)-Bà Trần Thị Năm, ngụ tại ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khiếu nại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh An Giang với nội dung chỉ công nhận phần đất bờ Tây diện tích 1.052,6m2 cho gia đình ông Nguyễn Văn Ừ (chồng bà Năm) sử dụng, còn phần đất bờ Đông có diện tích 4.489m2 giao UBND huyện Chợ Mới quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng của địa phương là không đúng pháp luật. Bà yêu cầu được Nhà nước công nhận và cấp giấy CNQSD đất đối với diện tích 4.489m2 này cho gia đình bà tiếp tục sử dụng.
 
Huân chương kháng chiến của vợ chồng bà Năm
Huân chương kháng chiến của vợ chồng bà Năm
 
Theo hồ sơ, diện tích 4.489m2 đất (chưa trừ lộ giới) mà gia đình bà Năm khiếu nại nằm trong tổng số 8.000m2 đất của ông nội và cha của ông Nguyễn Văn Ừ sử dụng (được chế độ cũ cấp Chứng thư ngày 03/12/1960) từ trước và đến sau ngày giải phóng tháng 04/1975.
 
Năm 1977, Ban nhân dân ấp Thị 2 trưng dụng 8.000m2 đất của gia đình ông Ừ cùng 10.000m2 của hộ ông Tô Văn Tế (nguồn gốc thuê của ông Nguyễn Kim Đôi) để làm sân bóng đá ấp Thị 2.
 
Thực tế, sân bóng đá chỉ sử dụng khoảng 12.000m2 (trong đó có 4.000m2 đất của ông Tế và 8.000m2 đất của ông Ừ), phần còn lại 6.000m2 đất của ông Tế, Ban nhân dân ấp bố trí cho ông Ừ sử dụng canh tác.
 
Năm 1978, nước ngập, sân bóng đá không sử dụng, gia đình ông Ừ lấy lại diện tích 8.000m2 đất tiếp tục sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, phần diện tích còn lại của sân bóng do UBND xã Mỹ Luông quản lý (năm 1998, gia đình ông Tô Văn Tế khiếu nại đòi lại đất này, UBND tỉnh An Giang đã giải quyết công nhận cho ông Tế sử dụng 1.909m2 và UBND xã sử dụng 1.623m2). 
 
Năm 1988, Nhà nước mở Tỉnh lộ 942, đã cắt phần đất sân bóng nêu trên thành hai phần, trong đó phần đất 8.000m2 đất của gia đình ông Ừ được chia cắt thành: phần phía Đông đường có diện tích 3.804,5m2 và phần đất phía Tây đường có diện tích 1.172,1m2 (phần Tỉnh lộ 942 chiếm 3.008m2).

 

Văn bản đôn đốc giải quyết khiếu nại của Bộ TN-MT
Văn bản đôn đốc giải quyết khiếu nại của Bộ TN-MT
 
Trong quá trình thi công công trình, địa phương lấy đất phía Đông đắp đường tạo thành một ao sâu, gia đình ông Ừ cải tạo thành ao nuôi cá từ đó đến nay; còn phần đất phía Tây gia đình sử dụng canh tác.
 
Năm 1989, ông Nguyễn Trí Thức (con ông Nguyễn Kim Đôi, chủ đất đã cho ông Tô Văn Tế thuê đất) có đơn đòi gia đình ông Ừ trả thành quả lao động trên diện tích đất gốc của ông Đôi mà địa phương giao cho gia đình ông Ừ sử dụng vào năm 1977. Gia đình ông Ừ đã trả cho ông Thức 80 giạ lúa (20 giạ lúa/1 công x 4 công).
 
Năm 1995, ông Tô Văn Tế lại khiếu nại đòi ông Ừ trả thành quả lao động trên diện tích đất mà địa phương đã giao cho gia đình ông Ừ sử dụng vào năm 1977 (bởi ông Tế là người trực canh). Thế là gia đình ông Ừ tiếp tục trả cho ông Tế 80 giạ lúa (20 giạ lúa/1 công x 4 công). Rồi đến 2002, ông Nguyễn Văn Ừ lại phải tiếp tục trả cho gia đình ông Tế thành quả lao động 180 giạ lúa đối với diện tích 1.800m2 đất còn lại.
 
Năm 1998, thực hiện chủ trương đo đạc để cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho người sử dụng đất, ông Ừ kê khai các thửa đất đang sử dụng. Trong đó có thửa đất số 12, diện tích 3.313m2 loại đất ao (là thửa đất gia đình đang khiếu nại). Đứng tên trong Sổ Mục kê là ông Nguyễn Văn Ừ.
 
Năm 2002, dự án đầu tư mở rộng Tỉnh lộ 942 giải tỏa 990,1m2 đất (cả phần đất bờ Đông và bờ Tây) mà gia đình ông Ừ đang sử dụng, UBND huyện Chợ Mới đã bồi hoàn thiệt hại về đất, hoa lợi, vật kiến trúc với số tiền là 20,147 triệu đồng.
 
Năm 2003, gia đình ông Ừ san lấp phần phía Tây diện tích 1.172,1m2 đất để xây dựng nhà ở và bán nước giải khát cho đến nay.
 
Tháng 03/2005, UBND thị trấn Mỹ Luông thông báo đến gia đình ông Ừ không được thả cá để nuôi với lý do phần đất phía Đông này Nhà nước đã trưng dụng. Năm 2006, UBND thị trấn Mỹ Luông lập biên bản không cho gia đình ông Ừ nuôi cá. Gia đình ông Ừ cảm thấy khó hiểu và không chấp hành, yêu cầu phải có văn bản của cấp thẩm quyền.
 
Ngày 10/08/2010, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ra Quyết định số 42/QĐ-UBND giải quyết với nội dung: Giao phần đất phía bờ Tây diện tích 1.052,6m2 cho gia đình ông Nguyễn Văn Ừ sử dụng; phần đất phía bờ Đông có diện tích 4.489m2 giao cho UBND huyện Chợ Mới tiếp tục quản lý sử dụng vào mục đích công cộng của địa phương (!?). Và " nếu không đồng ý với quyết định tranh chấp, gia đình ông Nguyễn Văn Ừ có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường".
 
Ngày 23/01/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra văn bản số 315/BTNMT-TTr gửi UBND tỉnh An Giang về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Năm. UBND tỉnh An Giang cho rằng , năm 1977, diện tích đất Nhà nước trưng dụng làm sân bóng đá và đã giao cấp đất khác cho gia đình bà Năm canh tác. Tuy nhiên, diện tích đất được giao này gia đình bà Năm đã thỏa thuận trả thành quả lao động cho gia đình ông Nguyễn Kim Đôi (chủ đất gốc) và gia đình ông Tô Văn Tế (người trực canh trên đất gốc của ông Đôi) để được sử dụng theo tình hình thực tế tại địa phương. Do đó, Bộ khẳng định, Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của UBND tỉnh An Giang là chưa đúng quy định của pháp luật. 
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị tỉnh giải quyết lại vụ việc theo hướng: Thu hồi Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 và chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới giải quyết công nhận cho gia đình ông Ừ, bà Năm phần đất gia đình đang sử dụng (diện tích 1.052m2 đất phía Tây Tỉnh lộ 942 và diện tích 4.489m2 đất phía Đông Tỉnh lộ) ; trường hợp thu hồi đất thì phải xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
 
Thế nhưng mãi đến nay, vụ việc vẫn kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm bởi sự "im lặng" khó hiểu của chính quyền tỉnh An Giang. Thậm chí UBND tỉnh An Giang khước từ nhận đơn của bà Trần Thị Năm yêu cầu chính quyền thực hiện nghiêm chỉnh theo văn bàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường(!?). Mới đây, ngày 09/05/2017, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa có công văn số 2244/BTNMT-TTr, đôn đốc giải quyết khiếu nại của công dân gửi UBND tỉnh An Giang đề nghị sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.
 
Công luận thắc mắc, trường hợp đất đai của gia đình bà Năm là quá rõ ràng, gia đình bà lại có công với cách mạng (Huân chương kháng chiến hạng ba trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước) thế sao chính quyền tỉnh An Giang vẫn chậm trễ trong việc giải quyết đúng theo quy định của pháp luật?
 
Nhã Tú
.