Ngày 7/11/2023, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận với chủ đề: “Những vấn đề đặt ra đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ở Thanh Hóa qua giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong những năm qua, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định của pháp luật và của Ngành; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và Quy tắc chuẩn mực đạo đức của cán bộ Kiểm sát.

Đây là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của người cán bộ Kiểm sát để mỗi công chức, đảng viên của Ngành phấn đấu rèn luyện, coi đó là phương châm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chính trị tư tưởng, về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa trình bày tham luận.

Quán triệt thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định, muốn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trước hết phải chủ động đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ Ngành, trong đó trọng tâm là đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ đảng viên, công chức ngành Kiểm sát Thanh Hóa.

Theo đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trình độ các mặt, nhất là nắm vững quy định của pháp luật; duy trì kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ công chức của Ngành, đặc biệt là đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên trách giải quyết án tham nhũng, chức vụ.

Bài tham luận cũng nêu lên những nhóm giải pháp, những bài học kinh nghiệm rút ra nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Trong đó, chủ động thực hiện “công tố song hành với điều tra”, từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, giải quyết vụ án; chú trọng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời tham mưu, báo cáo Ban thường vụ, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện phân loại, phân hóa và xử lý theo tinh thần “rõ đến đâu, xử lý đến đó”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”, “xử lý rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình”; khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, các hành vi sai phạm vì mục đích vụ lợi..., thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt, tạo dư luận đồng tình, Nhân dân ủng hộ.

Đức Hải