leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 8/1/2024 (ảnh: VPQH cung cấp).

Cụ thể, theo chương trình dự kiến, sáng 22/2, sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp.

Tiếp sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Tiếp theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Tờ trình của VKSND tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của VKSND. Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết và cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các nội dung trong chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp thứ 30.

Vũ Diên Hồng