leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội chiều 21/5 (ảnh: VPQH cung cấp).

Theo đó, từ 16h30 ngày 21/5, về công tác nhân sự (Quốc hội họp riêng), Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Buổi sáng thứ Tư, ngày 22/5/2024, (Quốc hội họp riêng), Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có). Tiếp sau đó, người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu (nếu có). Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả kiểm phiếu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Diên Hồng