Theo dự kiến chương trình, phiên họp sẽ cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 của trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán Nhà nước.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sang ngày làm việc thứ hai (14/7), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Uỷ ban Thường vụ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cũng tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội trình kế hoạch để Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Ngoàn ra, nếu đủ điều kiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030; xem xét, đề xuất bổ sung trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân; xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Xuân Hưng