Ngày 7/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội  Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội. 

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù rất nhiều công việc, còn nhiều khó khăn, nhưng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, đạt được kết quả cụ thể.

Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn giữa rà soát để hoàn thiện các quy định bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng với thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện tham nhũng, tiêu cực với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Nhiệm vụ này được thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ thành phố đến địa phương. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm túc cơ chế chỉ đạo phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, Thành phố đã xử lý nghiêm minh các sai phạm, xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Cùng với xử lý nghiêm sai phạm, các cơ quan thành phố đã xem xét về cán bộ đối với trường hợp bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhìn nhận, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chậm kết thúc xử lý.

Công tác giám định, định giá tài sản trong một số vụ án, vụ việc còn chậm, phối hợp chưa tốt, nhiều vụ án phải tạm đình chỉ chờ kết quả giám định, định giá.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu... Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn chưa chuyển biến, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra.

Công tác thu hồi tài sản mặc dù tăng cao so với các năm trước, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ), HĐND TP Hà Nội khoá XVI  khai mạc sáng 7/12. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố và quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án do Trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên; khẩn trương hoàn thành, kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công - tư, xã hội hóa, tài chính ngân sách, tự chủ tài chính, quy hoạch xây dựng...; chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các quận, huyện, thị ủy, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại địa phương; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với xử lý kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ việc, vụ án; giao Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 10 vụ việc, vụ án; bổ sung 2 vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị Cơ quan Thường trực và các cơ quan tư pháp thành phố.

Thường trực Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Thông báo kết luận cuộc họp hoàn chỉnh các báo cáo, văn bản để báo cáo Ban Chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ), HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Vũ Phương