Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Sau khi xem xét, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình nhận thấy, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai có cán bộ, đảng viên là người đứng đầu vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, cơ quan Nhà nước.

leftcenterrightdel

Văn phòng Đăng ký đất đai, nơi ông Nguyễn Quang Trung làm giám đốc.

Khuyết điểm vi phạm của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu Chi bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với cá nhân ông Nguyễn Quang Trung, đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm tư cách đảng viên và cấp ủy viên, vi phạm những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, cơ quan nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Đảng uỷ Khối đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình thi hành kỷ luật Cách hết các chức vụ trong Đảng theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường bằng hình thức Cách hết các chức vụ trong Đảng.

Nhật Minh