Cụ thể, không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh bùng phát; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị và địa phương để đề ra giải pháp đáp ứng hiệu quả yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, các giải thi đấu thể dục thể thao và các sự kiện lớn chưa cần thiết, khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, các nghi lễ tôn giáo...; tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật; yêu cầu thực hiện việc đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định của ngành y tế tại các nơi công cộng, phân xưởng, nhà máy sản xuất…

Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến; tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp thì phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế; tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả mọi người đeo khẩu trang khi đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác của các cơ quan đơn vị.

Không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham quan, đi đến vùng có người bị nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện khuyến cáo người dân không đi du lịch, không có việc cần thiết thì không nên đi qua lại những vùng này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19. Trong đó, cần chú ý tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh điểm thi; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh cho tất cả học sinh, học viên, giáo viên và cán bộ làm công tác thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

Nguyễn Đại