leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 31/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 19 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu (nhiệm kỳ 2015-2020) được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu (nhiệm kỳ 2015-2020), được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Quyết nghị, Nghị quyết của Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Chinhphu.vn