leftcenterrightdel
 

Theo quyết định, xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 4486/TTr-BNN-TCCB ngày 12/6/2018 và tờ trình số 235/TTr-BNV ngày 26/6/2018 của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Doanh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Doanh được tính từ ngày 8/7/2018.

Được biết, ông Lê Quốc Doanh sinh năm 1962, có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ; quê quán ở tỉnh Nam Định. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 8/7/2013.

Thế Đức