Cụ thể, tại Quyết định số 130/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm, thay ông Lâm Kiết Tường.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Nhân dân

Ông Lê Ngọc Quang SN 1974, ông từng đảm nhận cương vị Phó Ban thời sự rồi trưởng Ban thời sự VTV. Ngày 11/11/2019, ông Lê Ngọc Quang được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VTV.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ủy ban Quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược và kế hoạch, đôn đốc triển khai thực hiện, lồng ghép, phối hợp các chương trình và nguồn lực, đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Ngoài ra, Ủy ban này cũng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm...

PV