leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ của Cục PCCC & CNCH. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, Cục PCCC & CNCH đã công bố quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ đối với các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương của đơn vị.

Trong đó, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng.

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục PCCC & CNCH, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đề nghị các đơn vị trực thuộc Cục PCCC & CNCH cần khẩn trương đi vào thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới; làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ đảm bảo yên tâm công tác; giữ vững đoàn kết nhất trí trong đơn vị, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác của đơn vị chặt chẽ; nhanh chóng đưa hoạt động của đơn vị vào ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Các đồng chí Trưởng phòng và tương đương phải thực sự gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo và hành động; có ý thức trách nhiệm cao, thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ, dân chủ để xây dựng Chi bộ, đơn vị chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu, các đơn vị nhanh chóng tổ chức rà soát lại các quy định của pháp luật về PCCC, tham mưu đề xuất chỉnh sửa, bổ sung những quy định có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị Cảnh sát PCCC cho phù hợp với mô hình, tổ chức của lực lượng. Tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ của cơ quan Cục và lực lượng Cảnh sát PCCC để nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay. 

PV