Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1

leftcenterrightdel
 Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, ngày 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu gồm 9 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu.

Theo đó, Trung tướng Dương Đình Thông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các đồng chí tham gia Ban Thường vụ; các chức danh của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đều được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu Ba, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phụ trách Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Bùi Công Chức được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI, các đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tướng Trần Hoài Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu bế mạc đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

leftcenterrightdel
 Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính uỷ Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ mới. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải Quân

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 5/8, tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 27 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số phiếu tín nhiệm cao. 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân được Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, Phụ trách Tư lệnh Hải quân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng Hải quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Hải quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 6/8, đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân đoàn gồm 17 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa X đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn.

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4; Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 5 tái đắc cử chức danh Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Lâm Quang Đại tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lâm Quang Đại tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí.

Tại họp phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng gồm 11 đồng chí. Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không – Không quân, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Thế Đức