leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Quang Lâm

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải vào tháng 8-2014. Lĩnh vực phụ trách của ông Lâm là quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ; sát hạch, cấp giấy phép lái xe; giao thông đường thủy nội địa; đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; đăng ký và đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; cảng biển và luồng hàng hải trên địa bàn thành phố. Ông cũng là người được phân công phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải.

Trước khi về Sở Giao thông Vận tải, ông Lâm từng làm Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm làm giám đốc Sở GTVT có thời hạn 5 năm kể từ ngày 11/4/2019.

Nam Phong