leftcenterrightdel
 Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 25/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 91/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XV TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 90/NQ-UBTVQH15 ngày 20/7/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

PV