leftcenterrightdel
Thông tin về ông Tất Thành Cang. 

Trước đó, vào 14/11/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận "những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Ngày 26/12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/2/2019, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang được điều về Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay ông Tất Thành Cang./.

Phi Sơn