leftcenterrightdel
 Các cán bộ được bầu giữ các chức danh HĐND, UBND tỉnh Lào Cai.

Sáng 9/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Anh Ninh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ hưu trước tuổi; ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Các đại biểu cũng nghe tờ trình về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Xuân Phong đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và được Bộ Chính trị chuẩn y.

Tiếp đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 55/55 phiếu; bầu ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai với 53/55 phiếu.

Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ; Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các chức danh HĐND tỉnh Lào Cai, các đại biểu đã nghe tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Xuân Cường và ông Giàng Mạnh Nhà; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai gồm ông Vũ Văn Cài và Lý Bình Minh.

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thử (phải) giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT và phân công ông Nguyễn Thanh Quang phụ trách, điều hành Sở Công Thương. 

Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương và Y tế. 

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Công Thương được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 10/11/2020.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương được cử phụ trách, điều hành Sở Công Thương kể từ ngày 9/11/2020 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu thống nhất với tờ trình của UBND đề nghị HĐND tỉnh khóa IX xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Phan Văn Chín, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Huỳnh Tấn Triều, nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Hai, nguyên Giám đốc Sở Y tế, do nghỉ hưu theo chế độ./.

PV