leftcenterrightdel

Đại tá Vũ Hồng Văn trao quyết định điều động theo mô hình bộ máy mới. (Ảnh: CAĐN)

Cụ thể, bố trí 270 cán bộ theo tổ chức bộ máy mới; điều động tăng cường các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng, Công an cấp huyện: 16 cán bộ; điều động tăng cường Công an các xã, phường: 30 cán bộ; giải quyết cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu: 3 cán bộ; giải quyết cho nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND: 1 cán bộ; giải quyết cho từ chức: 1 cán bộ; giải quyết theo Thông tư số 47 của Bộ Công an quy định hạn tuổi phục vụ đối với sỹ quan, hạ sỹ quan CAND: 1 cán bộ.

Theo Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh, việc sáp nhập các đội nghiệp vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an nhằm bảo đảm sự gắn kết, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Công an về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trong đó, việc xem xét bố trí chức vụ, vị trí công tác đối với từng trường hợp cụ thể tại các đội nghiệp vụ theo tổ chức bộ máy mới là công việc đòi hỏi sự công tâm, khách quan, khoa học, không tư lợi, mục đích cá nhân hay vì lợi ích nhóm; mục đích chính là bố trí, sắp xếp công tác phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác của từng đồng chí, đúng cơ cấu lãnh đạo chỉ huy theo quy định của Bộ Công an tại từng Đội nghiệp vụ và tăng cường Công an các xã, phường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Sau khi nhận quyết định điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới, Cấp ủy, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai thực hiện các mặt công tác theo đúng mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Đối với các chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ được điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới và tăng cường Công an các xã, phường theo quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phải ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc mới và tiếp tục phát huy tốt trình độ, năng lực công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Nguyễn Lánh