leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao không tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 5/7, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, theo kế hoạch ngày 6/7 sẽ diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. 

Theo Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương, hiện nay công tác chuẩn bị nhân sự, cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của Trung ương.

HĐND tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời giới thiệu nhân sự bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh) cho nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ mới này, ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm sẽ không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định.

Trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, ông Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoa Việt