leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và chúc mừng GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn.

Theo Quyết định số 789/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại Quyết định số 799/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ với thời hạn 5 năm.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định và chúc mừng TS Nguyễn Viết Lộc.

Chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc đều là những người dầy dặn kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều công việc và vị trí lãnh đạo, am hiểu về ngành và lĩnh vực phụ trách, Bộ trưởng tin tưởng rằng, nhận trọng trách mới, GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn và TS Nguyễn Viết Lộc sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, tâm huyết để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao./.

Theo VGP News