leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Ngân.

Thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh cùng các Nghị định của Chính phủ, ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 306/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố Nghị quyết số 306/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ công bố các Quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn trao các quyết định điều đồng, bổ nhiệm cho các cán bộ: Vũ Văn Hợp, Nguyễn Huy Thắng, Vũ Sơn Hà, Vũ Tất Bằng.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

Các cán bộ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Huy Thắng, Vũ Sơn Hà, Vũ Tất Bằng được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Luân.

* Ngày 4/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc phân công ông Trần Thế Luân, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Long An, kể từ ngày 4/1/2021.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Bí thư Thị ủy Kiến Tường thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Thị ủy Kiến Tường và điều động đến UBND tỉnh Long An công tác kể từ ngày 4/1/2021.

Đồng thời, điều động ông Phạm Xuân Bách, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Long An đến công tác tại Thị ủy Kiến Tường, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. 

* Ngày 4/1, UBND tỉnh Lào Cai và Văn phòng Quốc hội tổ chức chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Lào Cai; công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai.

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, ngày 18/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Lào Cai quản lý kể từ ngày 1/1/2021; Quyết định số 4920/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lao Cai về việc tiếp nhận, điều đồng công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Lào Cai cũng công bố Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 4/12/2020 về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Chí Thức, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể từ ngày 1/1/2021;

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021;

Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quyết, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Bổ nhiệm ông Lê Đình Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai kể từ ngày 1/1/2021.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

* Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định số 4938/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Phạm Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ, kể từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 4925/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020, điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Bùi Công Khanh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 4919/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chuyên viên cao cấp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 1/1/2021.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

* Ngày 4/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng về việc phân công, điều động ông Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại UBND thành phố, giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy được phân công, điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố; chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Quang Nam thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025 và đến nhận nhiệm vụ tại UBND thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bà Phan Thị Thúy Linh thôi giữ chức Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, được phân công, điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ và được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

* Ngày 4/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Ứng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1889/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Đức, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh từ ngày 1/1/2021;

Quyết định số 1897/ QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Thanh, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/1/2021.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

* Ngày 4/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định; phân công Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Thanh Dũng phụ trách quản lý và điều hành Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định; phân công Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh Nguyễn Công Sơn phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của Đài PTTH tỉnh Bình Định; phân công Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định Lê Xuân Nguyên phụ trách quản lý và điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Bình Định.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Phạm Vĩnh Thái, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Bình Định đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định kể từ ngày 4/1/2021.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Văn Dễ.

* Ngày 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Văn Dễ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh; thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2021.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

* Ngày 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước đã trao Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc điều động ông Bùi Ngọc Hùng thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2021.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái điều động và bổ nhiệm ông Lê Ngọc Minh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao thông vận tải giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2021.

Thế Đức