Cùng dự có các đồng chí thành viên trong Đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thế Kính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Hà Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có đối tượng, bị can, bị cáo là cán bộ, đảng viên, đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh. 

leftcenterrightdel
 Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 21, Chỉ thị số 26; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với BTV Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận, Chỉ thị trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã tập trung trao đổi, đề nghị Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh làm rõ thêm một số nội dung liên quan và cung cấp thêm một số tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn đã đánh giá cao sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc, chu đáo của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh; đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21, Chỉ thị số 26; đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận, Chỉ thị trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thế Kính - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Thay mặt Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, đồng chí Trần Thế Kính - Bí thư Ban cán sự Đảng đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra Ban Bí thư. Đồng chí xin hứa sẽ cùng với tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt hơn Kết luận số 21, Chỉ thị số 26 cũng như các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

P.V