Đây là quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Chính phủ vừa ban hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/2/2020.

leftcenterrightdel
Một số hoạt động của Thừa phát lại chịu sự kiểm sát của VKSND (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Thừa phát lại không được đòi hỏi thêm bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng. Không được kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản lý, thanh lý tài sản.

Thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì và các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Các công việc mà thừa phát lại được làm đó là: Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định và pháp luật có liên quan; tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Văn phòng thừa phát lại có quyền ký hợp đồng với thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình; thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định và các quyền khác theo quy định và pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, có nghĩa vụ quản lý thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại; chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê; niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;...

Nghị định cũng quy định rõ hoạt động như: tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, VKSND, cơ quan THADS, hoạt động xác minh điều kiện THA và tổ chức THA của thừa phát lại chịu sự kiểm sát của VKSND theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, luật THADS, Nghị định này và pháp luật có liên quan…

Minh Nhật