Bộ Công an đang dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, dự thảo Thông tư quy định: Công dân đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân, xuất trình Sổ hộ khẩu, các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh nội dung thông tin của công dân.

Cán bộ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân trong phần mềm cấp Căn cước công dân đã được cập nhật, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với thông tin trong Sổ hộ khẩu, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh nội dung thông tin của công dân để xác định chính xác người được cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Trường hợp công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân tiến hành chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhân dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân.

Ảnh chân dung của công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự, không được sử dụng trang phục chuyên ngành khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân; riêng đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh thẻ Căn cước công dân nhưng phải bảo đảm rõ mặt.

leftcenterrightdel
 Người dân đến làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân. (Ảnh minh hoạ)

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay bằng hình thức thu nhận vân tay phẳng 4 ngón chụm bàn tay phải, 4 ngón chụm bàn tay trái, 2 ngón cái và lần lượt từng vân tay lăn; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân cho công dân, cán bộ thu nhận hồ sơ in Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân để công dân kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục. Trường hợp hồ sơ, thủ tục chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn công dân hoàn thiện để cấp thẻ Căn cước công dân.

Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Căn cước công dân thực hiện việc trả thẻ Căn cước công dân theo thời gian và địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với bưu điện để thực hiện và công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều này.

Về các trường hợp được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, dự thảo Thông tư nêu rõ: Cơ quan quản lý căn cước công dân được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác cấp, đổi, cấp lại, quản lý thẻ Căn cước công dân.

Công an các đơn vị, địa phương được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an và phòng, chống tội phạm.

Cơ quan tiến hành tố tụng được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Cơ quan, tổ chức và công dân không thuộc quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phải có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và được sự đồng ý của người có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Thông tư này; văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ lý do chính đáng đề nghị cung cấp, các thông tin cụ thể cần cung cấp và cam đoan chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp.

P.V