Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Quang Tú - Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Tĩnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Phan Tiến Chung - Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/11/2023 đến ngày 30/4/2024. Các thành viên trong đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu có liên quan cũng như kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ theo dõi, quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trực tiếp kiểm tra phòng thăm gặp, buồng tạm giữ, tạm giam, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Hà Tĩnh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2024.

Qua kiểm sát thấy, Nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng tạm giữ, tạm giam: hồ sơ quản lý việc giam, giữ được thực hiện đầy đủ và đúng quy định; việc phân loại và quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, việc trích xuất, thăm gặp thân nhân được thực hiện đúng theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra trường trốn, tự sát, phạm tội mới hoặc quá hạn tạm giữ, tạm giam. Các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND TP Hà Tĩnh đã tổ chức tọa đàm và ban hành kết luận theo quy định.

                                                                                                                            

Thanh Quý