(BVPL) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), sáng ngày 20/6/2016 tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã đến thăm và chúc mừng một số cơ quan thông tấn báo chí là Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Báo Nhân dân
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Báo Nhân dân
 
Phát biểu tại các cơ quan báo chí, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC đã thay mặt Lãnh đạo VKSNDTC chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí nhân ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nêu rõ, thời gian qua với việc tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, phản ánh kịp thời, thường xuyên về hoạt động của Viện kiểm sát các cấp của các cơ quan báo chí đã góp phần giúp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của ngành KSND vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước từ đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Ngành và giúp nhân dân hiểu rõ hơn về ngành KSND. Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí bày tỏ sự cảm ơn đến các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với ngành Kiểm sát đồng thời chúc các cơ quan báo chí ngày càng vững mạnh, phát triển. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành Kiểm sát để việc thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành được kịp thời, chính xác và đạt đạt hiệu quả, từ đó góp phần giúp cho ngành KSND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam

 

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 

 
Văn Tình