Về phía VKSND tối cao chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao cùng dự buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy VKSND tối cao đã trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ; việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đánh giá, thời gian qua, Đảng ủy VKSND tối cao đoàn kết, phối hợp tốt với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề có sự chuyển biến tích cực, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn công tác đặt ra. Nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao và các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc tổng kết và hướng dẫn Quy định 215-QĐ/TW để bảo đảm thực hiện thống nhất; việc thực hiện Quy định 215-QĐ/TW trong bối cảnh thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW; việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng uỷ VKSND tối cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết quả công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung báo cáo của Đảng ủy VKSND tối cao tại buổi làm việc, đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đã đề cập đến những mặt còn hạn chế, thiếu sót cần có giải pháp khắc phục; đồng thời, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đối với đoàn công tác.

Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, Đảng uỷ VKSND tối cao cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, đồng thời nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, các nghị quyết chuyên đề khác của Trung ương.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị, cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung văn bản về sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao trong đó nêu rõ nội dung và trách nhiệm phối hợp để sự phối hợp được tốt hơn nữa; phối hợp tốt với Ban cán sự đảng trong công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; nghiên cứu chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện, trong đó có việc kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, để giúp Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định, Đảng ủy VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại buổi làm việc, đồng thời mong rằng, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

 

Đắc Thái