Trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 4/11/2019, tại Thủ đô Bangkok/Nonthaburi, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) lần thứ 22.